Miksi työssäjaksaminen?

Työssä jaksamiseen ja työtehoon vaikuttavat monet mielen sisäiset asiat. Asenteeseemme vaikuttaa paljolti se, mistä näkökulmasta asioita katsomme ja mihin kiinnitämme työpäivän aikana huomiomme. Motivaatio vaikuttaa siihen, kuinka innostuneita olemme työstämme ja miten siinä suoriudumme. MIETE työssä jaksamiselle haastaa kuulijansa löytämään työtehoa ja tyytyväisyyttä lisääviä puolia.

 

Lisäksi kartoitetaan omaa tapaa tehdä työtä ja vertaillaan tekemisen tapoja. Osallistuja saa lisää ymmärrystä omasta ja muiden työtyylistä sekä miten sovittaa näitä yhteen. Yhteisymmärrys ja yhteen hiileen puhaltaminen ovat tärkeitä kysymyksiä työilmapiirissä, jolla on myös suuri vaikutus yksilön työssä jaksamiseen.

Ryhmän tarpeen mukaan sisällytämme myös stressiin, kuormittumiseen ja palautumiseen liittyviä aiheita.

 

 •  Parantunut työilmapiiri 

 • Tehokkaat tavat työskennellä

 • Motivaation vahvistaminen

 • Parempi keskittymiskyky

 • Vähemmän kuormittumista

 • Vähemmän sairaspoissaoloja

________________

Valitse sopiva toteutustapa

Workshop_valko_edited.jpg

Kaikenkokoisille ryhmille

1-6 tuntia

 • Osallistava ja informatiivinen

 • Luentoa ja pieniä harjoituksia

Kun haluat tietoa ja herättää osallistujissa pohtimaan aihetta

Hinta

170 - 760 €

Ryhm%C3%A4tunti_valko_edited.jpg

Alle 20 henkilön ryhmille

45 min-6 tuntia

 • Harjoituksia

 • Käytännön soveltaminen

Kun haluat paljon palautumista vahvistavaa harjoitusta

Hinta

120 - 610 €

Valmennus_valko_edited.jpg

Yksilöille ja pienryhmille

1-10 krt, 1-2 h / krt

 • Henkilökohtaista opastusta

 • Räätälöity työkalupakki

Kun haluat ratkaista arkeesi liittyviä haasteita

Hinta

320 - 750 €

Mielen Telakka MIETE

 

yritysyhteisö Crazy Town

Rautatienkatu 21 B, 5. krs

33100 Tampere

Jenika Silosuo

jenika.silosuo@mielentelakka.fi

p. 0440 848 281 (ark. klo 12-20)

 • Facebook
 • Instagram