Eroon aivosumusta

Miksi iltapäivällä alkaa jumittaa?

Aivosumuuun ja ajatusten jumittamiseen on olemassa liuta syitä, jotka yhdessä kuormittavat aivokapasiteettiamme. Tiedon määrä, jota käsittelemme päivän aikana ja joudumme pitämään mielessämme kuormittaa aivojamme ja lähimuistia. Huomion hajautuminen keskeytysten ja päällekkäisten tehtävien takia. Tarkkuutta ja rankkaa aivotyötä vaativat tehtävät lisäävät aivotaakkaa myös. 

 

Jokaisen mieli on erilainen ja asiat vaikuttavat vaihtelevissa määrin. On hyvä huomioida, että myös sosiaaliset tilanteet kuten asiakastapaamiset ja näyttöpäätetyöskentely voivat vaikuttaa yllättävänkin voimakkaasti jumitukseen, joka kasaantuu päivän aikana erityisesti, jos aivoja ei pääse kunnolla tuulettamaan ja lataamaan työpäivän aikana.

Miten MIETE voi auttaa?

Mielen Telakalla olemme erikoistuneet mielen toimintaan ja tapoihin vaikuttaa siihen. 

 

Osaamme kartoittaa aivosumua aiheuttavat tekijät niin prosessi- kuin henkilötasolla haastattelemalla ja seuraamalla työskentelytapoja. Annamme tästä raportin ja keskustelemme yhdessä asioista, joilla on suurin vaikutus työvireyteen. Tämän jälkeen hoidamme prosessi- ja työskentelytapojen muutoksia sovituilla tavoilla määrättyjen yrityksen edustajien kanssa. Annamme asiakkaalle aina myös jälkiraportin muutosten tuloksista ja lisähuomioita, joita olemme tehneet yrityksen kanssa työskennellessämme.

  

Teemme myös pienemmän mittakaavan yhteistyötä yritysten kanssa järjestämällä esimerkiksi ryhmätunteja tai workshop -tyyppisiä osallistavia tietopaketteja, miten yritysten prosessien sujuvoittamisella voidaan vaikuttaa henkilöstön aivosumuun ja miten henkilöstö voi omilla työskentelytavoillaan vaikuttaa työvireeseen.

Miete tarjoaa myös rentoutusohjauksen ryhmätunteja, joka on yksittäinen hyvä työkalu henkilöstön viihtyvyyden ja tehokkuuden parantamiseen. Henkilökohtaisessa valmennuksessa pääsemme todella syvälle kuormittaviin tekijöihin laajemminkin ja voimme auttaa hyvän vireen ylläpitämisessä hyvin kokonaisvaltaisesti.

Valitse alta sopiva vaihtoehto juuri sinun työyhteisöllesi ja lue lisää!

Mikä on aivosumu?

Aivosumu on kognitiiviseen ajatteluun vaikuttava tila, jota ei juuri osata kuvata muulla tavoin, kuin sen aiheuttamisen oireiden kautta. Aivosumu vaikeuttaa keskittymistä, päätöksentekoa, tarkkaavaisuutta, ongelmanratkaisua ja muistia. Tämä koetaan usein tunteena, että ajatukset eivät kulje ja on vaikea pysyä asioiden tasalla.

Mistä asialle voi tehdä?

Tässä ensin itsestään selvyydet: tasapainoinen elämänrytmi, uni, ravinto, liikunta. Työyhteisössä näistä asioista voidaan tiedottaa ja tukea työntekijöiden terveellisiä elämäntapoja erinäisimmin keinoin.

Aivosumu tapahtuu kuitenkin työpäivän aikana ja on olennaista kiinnittää erityistä huomiota niihin tekijöihin, joilla on ongelmaan sekä sen ratkaisuun suurin vaikutus. Ihanteellista olisi kartoittaa jokaisen työnkuvaan liittyvät kuormitustekijät ja kartoittaa, millä niistä on suurimmat vaikutukset ajatusten kulkuun ja sitten keskittyä kyseisten tekijöiden ratkaisemiseen.

Yleisesti hyvin toimivia ratkaisuja ovat ulkoilutauot, lyhyet päiväunet, silmien rentouttaminen, työtehtävien uudelleen organisoiminen vähemmän pirstaloituneeksi, sähköpostien tarkistaminen vain tiettynä aikana päivästä, työprosessien sujuvoittaminen, vastuualueiden selkeyttäminen, tärkeimpien työtehtävien ajoittaminen vireystilan kannalta parhaimpiin hetkiin.

Miten yritykseni hyötyy aivosumuun puuttumisesta?

 • ajatustyö sujuu nopeammin

 • vähemmän virheitä

 • yleinen jaksaminen vahvistuu

 • muisti toimii normaalisti

 • kommunikaatio helpottuu

 • työtyytyväisyys paranee

  

silta.jpg

Workshop

2-8 tuntia

 • Kaikenkokoisille ryhmille

 • Yleisöä aktivoiva tyyli

 • Harjoituksia

Sopii ryhmille, jonka tavoitteena saada tietoa ja herättää osallistujissa pohtimaan aihetta

Hinta

320 - 850 €

silta.jpg

Henkilövalmennus

1-3 kuukautta

 • Henkilökohtaista opastusta

 • Omat tavoitteet

 • Täysin räätälöity työkalupakki

Työnteon tueksi henkilölle, joka haluaa kehittyä ja saada lisää voimavaroja sekä hallintaa

Hinta

320 - 750 €

silta.jpg

Ryhmätunti 

45min-3 tuntia

 • Ryhmäkoko max. 20 hlö

 • Pienryhmävalmennus

 • Aivosumunpoistoharjoitus

Erityisesti pienryhmille, joissa keskustelusta ja tiiviistä työskentelystä on etua

Hinta

120 - 280 €

silta.jpg

Yritysvalmennus

2 kuukautta

 • Yrityksessä 2-8 tuntia viikossa

 • Yrityksen prosessit ja työtavat

 • Mielen vireystilan ylläpito

Yrityksen sisäiseen kehittämiseen ja tulosten aikaansaamiseen niin prosessi- kuin henkilötasolla

Hinta

2600 - 8400 €

Mielen Telakka MIETE

 

yritysyhteisö Crazy Town

Rautatienkatu 21 B, 5. krs

33100 Tampere

Jenika Silosuo

jenika.silosuo@mielentelakka.fi

p. 0440 848 281 (ark. klo 12-20)

 • Facebook
 • Instagram