top of page
Etsi

Miksi elämäntapamuutos epäonnistuu? 4 syytä ja ratkaisua

Päivitetty: 5. toukok. 2022

Tässä kirjoituksessa avaan muutamia yleisiä syitä onnistuneen elämäntapamuutoksen tiellä, joita valmentajana tapaan. Toivon, että tämä kirjoitus auttaa sinua ymmärtämään paremmin, miten voit onnistua muuttamaan elämääsi haluamaasi suuntaan <3


Olipa tavoitteena liikunnan lisääminen, ruokailutottumusten muuttaminen tai vaikka tupakoinnin lopettaminen, kaikkien taustalla toimii osittain samankaltainen muutosprosessi mielen sisällä. Tämän prosessin huomioiminen muutokseen valmistauduttaessa vaikuttaa suuresti onnistumiseen. Kyse on yllättävän yksinkertaisista asioista!


1. USKOMUKSET

Uskomuksemme ovat pääosin alitajuisia ajatuksia, jotka voivat joko edistää tai heikentää mahdollisuuksiamme onnistua. Erityisen hankalia voivat olla uskomukset siitä, ettei voi onnistua tai on "selkärangaton". Elämäntapamuutosta haittaavat myös ajatukset siitä, että tarvitsee haitallista tapaa selviytyäkseen stressistä tai kyetäkseen rentoutumaan.


Onnistumisen kannalta on tärkeä tunnistaa haitalliset uskomukset, sillä ne todellakin voivat olla epäonnistumisen syynä. Valmennuksesta voi olla tässä suuri apu, mutta myös itsekseen pohtimalla voi päästä pitkälle. Tunnistamisen kautta aukeaa mahdollisuus vaikuttaa ajatusmalleihin ja suhtautua niihin onnistumista tukevalla tavalla.


Esimerkiksi lopettaessani tupakoinnin mieleni välillä edelleen yritti luoda paniikin tunnetta savukkeiden loputtua ja syötti ajatuksia siitä, etten pärjäisi ilman. Aiemmasta poiketen en enää uskonut tuohon ajatukseen ja alkanut panikoimaan, vaan suhtauduin enemmänkin huumorilla: "Vieläkö se tupakanhimo siellä jaksaa edelleen häiriköidä? Tiedän, etten tarvitse tupakkaa mihinkään, enkä aio kuunnella itseltäni muuta"


Uskomuksen tunnistamisen jälkeen on helppo huomata ero järjen ja rajoittavan uskomuksen välillä. Olennaista on todella sisäistää uusi onnistumista tukeva ajatusmalli vanhan uskomuksen tilalle. Tähän löytyy työkaluja esimerkiksi huomiotekniikka, jota käsittelen aiemmassa blogikirjoituksessani "Harjoitus: muuta tapaa havainnoimalla"


Olennaisia kysymyksiä

 • Miten puhun itselleni, kun ajattelen mahdollisuuksiani onnistua?

 • Mitkä ovat tärkeimmät syyt siihen, miksi en ole nyt jo onnistunut, ja onko niiden taustalla ehkä joku uskomus itsestäni?

 • Miten voisin osoittaa itselleni, että rajoittavat uskomukseni eivät ole täysin tosia?


2. LUOTTAMUS

Uskon, että meidän tulee olla valmiit muutokseen myös alitajuisesti, jotta onnistuminen on mahdollista. Luottamus onnistumisen mahdollisuuksiin voi antaa vinkkiä siitä, kuinka pitkällä mielen sisäinen muutosprosessi on.


Monesti jopa tärkein asia valmennuksissa on ollut luottamuksen vahvistaminen siihen, että onnistuminen on todellakin tällä kertaa mahdollista. Onnistumiseen luottava ei lannistu mutkista matkassa, vaan ottaa ne oppimiskokemuksina ja ymmärtää niiden kuuluvan osaksi prosessia.


Olennaisia kysymyksiä

 • Mitkä asiat syövät luottamustani onnistumiseen?

 • Minkälainen tieto/taito/tuki vahvistaisi luottamustani?

 • Mitä tarvitsisi tapahtua, jotta luottaisin täysin onnistumiseen?


3. SUUNNITELMA

Konkreettisen suunnitelman luominen auttaa myös alitajuntaa orientoitumaan muutokseen eli sen hyödyt ovat suuremmat kuin vain ylös kirjaaminen.


Yksi tärkeä osa on luoda valmis toimintasuunnitelma hankalien tilateiden varalle. Mielen on paljon helpompi toimia haastavassa tilanteessa oikein, kun haasteet on etukäteen tunnistettu ja tilanteen tullen tietää, miten toimia.


Olennaisia kysymyksiä

 • Millaisiin sopivan pieniin ja helppoihin osiin pilkon kokonaistavoitteen?

 • Miten valmistaudun haastaviin tilanteisiin?

 • Teenkö muutoksen kertaheitolla vai pikkuhiljaa?


4. STRESSINHALLINTA

Stressi vaikuttaa mieleemme ja muutosprosessiin. Varsinkin kovan ja pitkäaikaisen stressin seurauksena aivomme siirtyvät tilaan, jolla voi olla monia haitallisia seurauksia. Melkein jokaisen muutosvalmennuksen yhteydessä käymme läpi stressinhallintaa, sillä se on olennainen tekijä tavoitteen saavuttamisen kannalta.


Kovassa stressitilassa aivomme haluavat vähentää energiankulutusta ja uusien tapojen opettelu on mielelle yllättävänkin raskasta työtä. Säästöliekillä energia aivoissa keskittyy enemmän selviytymisen kannalta olennaisimpiin ja jo omaksuttuihin asioihin eli vanhoihin uskomus- ja käytösmalleihin. Samalla huomio kiinnittyy alitajunnan hälytystilan seurauksena ulkoisiin uhkatekijöihin.


Stressin seurauksia

 • Vanhat ajatus- ja käytösmallit pyrkivät esiin

 • Itsekontrolli vähenee

 • Negatiiviset tunteet ja ajatukset voimistuvat

Ajattelen stressinhallintaa ja elämän tasapainoa kivijalkana, joka tukee hyviä elämäntapoja ja muutosprosesseja. Stressaantunut mieli ei välttämättä suostu toimimaan halutulla tavalla täydestä sitoutumisesta huolimatta. Elämäntapamuutosta suunnitellessa voi olla hyvä huomioida myös tämä näkökulma ja tarvittaessa aloittaa koko prosessi stressinhallinnan näkökulmasta.


Stressistä aiheutuneet retkahdukset monesti myös tulkitaan ankarasti epäonnistumisena ja sen kuuluisan "selkärangan" puutteena. Tämä saattaa luoda ja vahvistaa negatiivisia uskomuksia omasta kyvystä ja syödä luottamusta onnistumisen mahdollisuuksiin. Näissä tilanteissa voi olla hyödyllisempää pyrkiä ymmärtämään ja olla itselleen lempeä. Stressitilassa mielen kuuluukin toimia tietyllä tavalla, eikä vastoinkäymisen tarvitse lannistaa. Aina on mahdollisuus kulkea kohti tavoitetta, vaikka se joskus tarkoittaisi esteen kiertämistä tai omien taitojen hiomista.


Olennaisia kysymyksiä

 • Koenko arkeni olevan tasapainossa?

 • Hallitsenko stressiäni sen verran hyvin, että pystyn etenemään tavoitteessani?

 • Pystynkö sitoutumaan pitkäaikaisesti tavoitteeseen ilman, että teen töitä myös stressinhallinnan kanssa?

Vielä lopuksi haluan muistuttaa, että jokainen olemme yksilöitä. Mikä toimii muutoksen tukena toiselle ei välttämättä ole hyväksi jollekulle muulle. Jos jotain olen oppinut mielen toiminnasta valmentajana niin sen, että yhtä oikeaa työkalua tai toimintamallia onnistumiseen ei ole. Ylläkin esiteltyjä yleisiä syitä ja ratkaisuja on hyvä käydä läpi omasta näkökulmasta käsin kriittisesti. Parhaimmillaan ne auttavat sinua lisäämään itsetuntemustasi ja sitä kautta vievät sinua eteenpäin haluamallasi tiellä. Myös valmentajasta voi olla paljon apua juuri niiden itselle parhaimpien ratkaisujen ja työkalujen löytämiseen.


Jäikö kysyttävää tai haluatko konsultoida ammattilaista?


Varaa ILMAINEN 30 min keskusteluaika www.mielentelakka.fi/yhteystiedot

Jenika Silosuo / Mielen Telakka MIETE


Kiitos, että sain jakaa tämän hetken kanssasi!

Toivottavasti käytin aikasi hyvin.


Mielen Telakka MIETE - mentaalivalmennusta, hypnoosia, rentoutusohjausta ja paljon muuta!

82 katselukertaa

Comments


bottom of page