Etsi

Miksi elämäntapamuutos epäonnistuu? 4 syytä ja ratkaisua

Tässä kirjoituksessa avaan muutamia yleisiä syitä onnistuneen elämäntapamuutoksen tiellä, joita valmentajana tapaan. Toivon, että tämä kirjoitus auttaa sinua ymmärtämään paremmin, miten voit onnistua muuttamaan elämääsi haluamaasi suuntaan <3


Olipa tavoitteena liikunnan lisääminen, ruokailutottumusten muuttaminen tai vaikka tupakoinnin lopettaminen, kaikkien taustalla toimii osittain samankaltainen muutosprosessi mielen sisällä. Tämän prosessin huomioiminen muutokseen valmistauduttaessa vaikuttaa suuresti onnistumiseen. Kyse on yllättävän yksinkertaisista asioista!


1. USKOMUKSET

Uskomuksemme ovat pääosin alitajuisia ajatuksia, jotka voivat joko edistää tai heikentää mahdollisuuksiamme onnistua. Erityisen hankalia voivat olla uskomukset siitä, ettei voi onnistua tai on "selkärangaton". Elämäntapamuutosta haittaavat myös ajatukset siitä, että tarvitsee haitallista tapaa selviytyäkseen stressistä tai kyetäkseen rentoutumaan.


Onnistumisen kannalta on tärkeä tunnistaa haitalliset uskomukset, sillä ne todellakin voivat olla epäonnistumisen syynä. Valmennuksesta voi olla tässä suuri apu, mutta myös itsekseen pohtimalla voi päästä pitkälle. Tunnistamisen kautta aukeaa mahdollisuus vaikuttaa ajatusmalleihin ja suhtautua niihin onnistumista tukevalla tavalla.


Esimerkiksi lopettaessani tupakoinnin mieleni välillä edelleen yritti luoda paniikin tunnetta savukkeiden loputtua ja syötti ajatuksia siitä, etten pärjäisi ilman. Aiemmasta poiketen en enää uskonut tuohon ajatukseen ja alkanut panikoimaan, vaan suhtauduin enemmänkin huumorilla: "Vieläkö se tupakanhimo siellä jaksaa edelleen häiriköidä? Tiedän, etten tarvitse tupakkaa mihinkään, enkä aio kuunnella itseltäni muuta"


Uskomuksen tunnistamisen jälkeen on helppo huomata ero järjen ja rajoittavan uskomuksen välillä. Olennaista on todella sisäistää uusi onnistumista tukeva ajatusmalli vanhan uskomuksen tilalle. Tähän löytyy työkaluja esimerkiksi huomiotekniikka, jota käsittelen aiemmassa blogikirjoituksessani "Harjoitus: muuta tapaa havainnoimalla"


Olennaisia kysymyksiä

  • Miten puhun itselleni, kun ajattelen mahdollisuuksiani onnistua?

  • Mitkä ovat tärkeimmät syyt siihen, miksi en ole nyt jo onnistunut, ja onko niiden taustalla ehkä joku uskomus itsestäni?

  • Miten voisin osoittaa itselleni, että rajoittavat uskomukseni eivät ole täysin tosia?


2. LUOTTAMUS

Uskon, että meidän tulee olla valmiit muutokseen myös alitajuisesti, jotta onnistuminen on mahdollista. Luottamus onnistumisen mahdollisuuksiin voi antaa vinkkiä siitä, kuinka pitkällä mielen sisäinen muutosprosessi on.


Monesti jopa tärkein asia valmennuksissa on ollut luottamuksen vahvistaminen siihen, että onnistuminen on todellakin tällä kertaa mahdollista. Onnistumiseen luottava ei lannistu mutkista matkassa, vaan ottaa ne oppimiskokemuksina ja ymmärtää niiden kuuluvan osaksi prosessia.


Olennaisia kysymyksiä

  • Mitkä asiat syövät luottamustani onnistumiseen?

  • Minkälainen tieto/taito/tuki vahvistaisi luottamustani?

  • Mitä tarvitsisi tapahtua, jotta luottaisin täysin onnistumiseen?