top of page

Opi ohjaaman rentoutusharjoitus
- maksuton koulutuswebinaari

Webinaari on luotu erityisesti palvelualan ammattilaisia varten, jotta voit paremmin oppia rentouttamaan asiakkaasi!

"Rentoutunut asiakas haluaa palata aina uudellen luoksesi ja kertoo palvelustasi myös muille!"

Sisältö

 • Helpot ja toimivat rentoutusmenetelmät

 • Rentoutusharjoituksen ohjaaminen

 • Miten rentouttaa asiakas

 • Rentoutusohjauksesta kilpailuetu

"Rentoutusohjaus on taito, jonka kuka tahansa voi oppia"

Kehon ollessa stressi- tai jännitystilassa rentouden lisääminen vaikuttaa hyvin kokonaisvaltaisesti ja mittavasti esimerkiksi seuraavilla tavoilla

 

Kehossa

 • verenpaine laskee

 • ruoansulatuselimistö alkaa toimia normaalisti

 • hormonitoiminta tasapainottuu

 • unenlaatu paranee

 • hengittäminen syvenee ja aivot saavat tarvitsemansa määrän happea

 

Mielessä

 • ajatukset kirkastuvat ja muisti paranee

 • positiivisten tunteiden kokeminen on helpompaa

 • jännitys laukeaa ja on helpompi olla läsnä hetkessä

 • mieli on rauhallisempi ja paremmin tasapainossa

275264434_10159750981956870_7794121207214209475_n.jpg

"Käytän työssäni päivittäin rentoutusohjauksen, hypnoosin ja NLP:n menetelmiä. Olen ohjannut rentoutusharjoituksia ryhmissä, koulutuksissa ja yksilövalmennuksissa lukemattomia kertoja kuluneen 5 vuoden aikana.”

​​“Rentoutumisen oppiminen on aikoinaan ollut itselleni tärkeä työkalu uupumuksesta toipumisessa. Se on aarreaitta, josta löytyy todella paljon kultajyviä stressin ja kiireen kuormittamien ihmisten auttamiseen. Rentouden kokemus pitkittyneen stressin jälkeen voi olla elämää muuttava!"

- kouluttaja Jenika Silosuo

 • Hypnoosin hyödyntämisessä
  Hypnoosin avulla on mahdollisuus saada tavallista parempi yhteys alitajuntaan ja muokata olemassa olevia ajatusmalleja. Hypnoosi tilana ei ole kovin erilainen esimerkiksi rentoutus- tai meditaatioharjoitukseen nähden. Oikeanlaisen tilan löytäminen vaatii usein harjoittelua, sisäisen kriitikon hiljentymistä ja luottamusta prosessiin. Ammattiohjaajan kanssa pääset syventymään oman mielesi saloihin ja valjastamaan sen hyödyksesi. Halutessasi saat opetusta itsehynoosista ja suggestioiden käyttämisestä. Hypnoosia voidaan käyttää myös osana valmennusta monenlaisten tavoitteiden saavuttamiseksi Painonhallinta Tupakoinnin lopettaminen Uskomusjärjestelmän muokkaaminen Tavoitteen kirkastaminen Oman suunnan löytäminen Itseluottamuksen vahvistaminen Itsetuntemuksen parantaminen
 • Mielen hallinnan ja keskittymisen lisäämisessä
  Ihmismielellä on tapana hyppiä holtittomasti asioihin, joiden pyörittämisestä ei ole hyötyä. Asiasta on saatu paljon uutta tutkimustitetoa ja ymmärrystä mielen toiminnasta. Näitä voidaan suoraan hyödyntää käytäntöön. Aivoille on täysin mahdollista opettaa hallintaa ja keskittymistä missä tahansa vaiheessa elämää. Löydämme sinulle sopivimmat työkalut ja harjoitteet, joilla saavutat haluamasi. Saat myös tietoa tavoista, joiden avulla on helpompi saavuttaa flow ja pitää mieli kulloisessakin tehtävässä. Valmennus voi sisältää tarpeesi mukaan esimerkiksi seuraavia asioita Ajatus- ja käytösmallien muokkaaminen Työkaluja flow-tilan luomiseen ja vahvistamiseen Käytännön työkaluja ja tapoja keskittymisen helpottamiseen Harjoituksia kiireisen mielen rauhoittamiseen Sopivien apukeinojen löytäminen ja käyttöopastus Henkilökohtainen suunnitelma tavoitteen saavuttamiseen
 • Mielenrauhan löytämisessä
  Mielenrauha koostuu mielen hallinnasta, palautumisesta ja hetkessä elämisestä. Kaikkiin näihin löytyy helposti opittavia ja toimivia ratkaisuja. Valmennuksessa kartoitamme, miten juuri sinä voisit parhaiten löytää mielenrauhan ja mitkä apukeinot ja käytännön harjoitteet vievät sinut tavoitteeseesi parhaiten. Matkan varrella opit paljon uutta itsestäsi! Valmennuksessa oppimasi taidot ovat käytössäsi lopun elämää. Mielenrauhan ansiosta katsot maailmaa positiivisempien linssien läpi ja olet paremmin läsnä sinulle tärkeille ihmisille. Valmennus voi sisältää tarpeesi mukaan esimerkiksi seuraavia asioita Ajatus- ja käytösmallien muuttaminen Huomion suuntaamisen opettelu ja suuntaaminen nykyhetkeen Sopivien rentoutusharjoitusten löytäminen ja oppiminen Arjen tasapainotilan tunnistaminen ja siihen suuntaaminen Henkilökohtainen suunnitelma ja seuranta Luottavan suhtautumisen omaksuminen Tutustu myös MIETEn syvärentouttaviin ryhmäätunteihin www.mielentelakka.fi/ryhmatunnit
 • Oman suunnan löytämisessä
  Elämän risteyskohdassa on tärkeä ottaa aikaa itsensä kuuntelemiseen. Alitajunnassamme on vanhoja ajatus- ja käytösmalleja, jotka eivät palvele päämääriämme. Pahimmassa tapauksessa teemme päätöksiä alitajuisista peloista ja suojelumekanismeista käsin, emmekä koskaan saavuta täyttä potentiaaliamme ja nauti elämästä täysillä. Omaan mieleen tutustuminen avaa oven sekä esteiden että voimavarojen tunnistamiseen. Tämä mielen matka syventää itsetuntemustasi, kirkastaa visiotasi ja auttaa sinua löytämään voimavaroja oman polun seuraamiseksi. Valmennus voi sisältää tarpeesi mukaan esimerkiksi seuraavia asioita Ajatus- ja käytösmallien tunnistaminen Sisäisten voimavarojen käyttöönotto Omien arvojen, sisäisen motivaation ja merkityksen löytäminen Tulevaisuuden kirkastaminen Mielen työkaluja helpottamaan kulkemista oikeaan suuntaan
 • Painonhallinnassa ja laihtumisessa
  Painonhallinnan haasteet juontavat usein juurensa pintaa syvemmälle alitajuisiin uksomuksiin, identiteettiin sekä ajatus- ja käytösmalleihin. Näiden rajoitteiden tunnistaminen ja poistaminen on usein ensisijaisen tärkeää onnistumisen kannalta. Kiire ja ympäristölliset tekijät voivat myös olennaisesti vaikuttaa painonhallintaan. Haasteiden syiden löytymisen kautta löydämme yhdessä juuri sinulle oikeat ja parhaiten toimivat työkalut painon pudottamiseen. Valmennus voi sisältää tarpeesi mukaan esimerkiksi seuraavia asioita Ajatus- ja käytösmallien muuttaminen Sisäisten voimavarojen käyttöönotto Hypnoosi Stressinhallinta ja arjen tasapaino Suunnitelma ja seuranta Sopivien apukeinojen löytäminen ja käyttöopastus Luottavan suhtautumisen omaksuminen
 • Stressin ja kiireen hallinnassa
  Stressi vaikuttaa hermostomme kautta mielialaan ja ajatuksiimme. Vaikka syyt stressille ovat hyvnkin moninaiset kehomme käsittelee kaikkea hyvin samalla tavalla. Hermostomme lähettää stressitilassa aivoilemme viestiä, että joku on huonosti ja tietoisen mielemme tehtävä on löytää syyllinen. Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi huolehtimisena, lyhytpinnaisuutena, uhkien näkemisenä ja tyytymättömyytenä. Tästä loogisena seurauksena stressiä alentamalla myös ajattelu muuttuu automaattisesti positiivisemmaksi. Ymmärrys mielen toiminnasta ja siihen vaikuttavista työkaluista on ottanut lähivuosina suuren harppauksen ja tieto on suoraan hyödynnettävissä myös stressinhallintaan. Keinoja pitkäaikaisenkin stressin alentamiseen löytyy paljon. Tärkeintä on kartoittaa, mistä sinulle on juuri tässä vaiheessa eniten hyötyä. Tämän jälkeen kyse on vain uusien tapojen ja työkalujen käyttöönotosta. Valmennus voi sisältää tarpeesi mukaan esimerkiksi seuraavia asioita Sopivien apukeinojen löytäminen ja käyttöopastus Ajatus- ja käytösmallien muuttaminen Stressiajattelun ja kuormituksen tunnistaminen Kiireisen arjen palautumistyökalut Arjen tasapainotilan tunnistaminen ja siihen suuntaaminen Syvärentoutus Henkilökohtainen suunnitelma ja seuranta Luottavan suhtautumisen omaksuminen
 • Tasapainoisen arjen luomisessa
  Tasapainoinen arki tarkoittaa meille jokaiselle eri asioita. Arjessa tulee olla tarpeeksi merkityksellisiä ja voimaa antavia asioita rutiinien ja velvollisuuksien vastapainona, jotta kokonaisuus on kestävällä pohjalla. Kartoitamme, millainen arki olisi juuri sinulle ihanteellinen kokonaisvaltaisen hyvinvointisi kannalta pitkällä tähtäimellä ja tämän jälkeen luomme suunnitelman siitä, mitä voit juuri tehdä sen edistämiseksi. Saat valmennuksesta käytännön työkaluja ja tukea, joiden avulla saat arkesi sujumaan ja tuntumaan mielekkäältä. Valmennus voi sisältää tarpeesi mukaan esimerkiksi seuraavia asioita Sopivien apukeinojen löytäminen ja käyttöopastus Ajatus- ja käytösmallien muuttaminen Stressiajattelun ja kuormituksen tunnistaminen Kiireisen arjen palautumistyökalut Arjen tasapainotilan tunnistaminen ja siihen suuntaaminen Henkilökohtainen suunnitelma ja seuranta
 • Tavoitteen saavuttamisessa
  Tavoitteen saavuttamiseen on olemassa paljon työkaluja ja apukeinoja. Tapauskohtaisesti valitsemme sinulle ja tilanteeseesi sopivat. Mielen toiminnan ymmärtämisestä ja tiedon soveltamisesta käytäntöön on todella paljon hyötyä, sillä kaikki lähtee mielestä. Kun mieli on mukana toiminta kyllä seuraa perässä. Tässä esimerkkinä eräitä tavoitteita, joihin mielen valmennuksesta on hyötyä Painonhallinta Tupakoinnin lopettaminen Koe- ja esiintymisjännityksen purkaminen Onnistunut urheilusuoritus
 • Tupakoinnin lopettamisessa
  Valmentajamme Jenika Silosuo on itse lopettanut tupakanpolton ja mm. kirjoittanut työkirjan aiheesta. Saat lisää ymmärrystä siitä, miksi tupakoinnin lopettaminen tuntuu vaikealta. Olemme kaikki erilaisia, joten oikea ratkaisu on henkilökohtainen. Sinulle oikeiden apukeinojen ja lopettamistavan löytäminen lisää luottamustasi onnistumiseen. Valmennus voi sisältää tarpeesi mukaan esimerkiksi seuraavia asioita Hypnoosi Haastavien tilanteiden ennakointi Suunnitelma Sopivien apukeinojen löytäminen ja käyttöopastus Itselle parhaan lopettamistavan löytäminen Luottavan suhtautumisen omaksuminen Työkirja tupakoinnin lopettamiselle - tutustu www.mielentelakka.fi/savutonelama-earlyaccess
Anchor 1

ILMOITTAUDU
OPI OHJAAMAAN RENTOUTUSHARJOITUS -WEBINAARIIN

 • Maanantaisin 24.7.-11.9.2023 klo 17

 • Saat vahvistuksen ja osallistumislinkin sähköpostiisi

Kiitos ilmoittautumisesta!

bottom of page