top of page
Etsi

Hypnoosi mielen valmennuksen työkaluna

Päivitetty: 5. toukok. 2022

Haluan purkaa pelot ja väärän tiedon hypnoosin ympäriltä, jotta sen tuomat hyödyt löytäisivät ne, joille siitä olisi apua. Tässä kirjoituksessa avaan asiakastyössä usein käyttämiäni tekniikoita, jotta lukijana saat realistisen kuvan siitä, mitä hypnoosityöskentely voi pitää sisällään.


Käytän hypnoosia pääasiassa yhtenä mentaalivalmennuksen työkaluna, mutta otan säännöllisesti vastaan myös asiakkaita, joiden kanssa tehdään pelkkää hypnoosia. Hypnoosi voi jollekulle olla avain yksittäiseen pulmaan, mutta ehdottomasti parhaat tulokset saavutetaan, kun se on osana kokonaisvaltaisempaa työstämis- ja muutosprosessia.


Erityisen hyvin erilaiset käyttämäni hypnoositekniikat sopivat huonojen ajatus- ja käytösmallien muuttamisen tueksi ja positiivisten mallien vahvistamiseksi. Esimerkiksi napostelu, epäterveelliset ruokailutottumukset, tupakointi, stressi ja stressiperäinen unettomuus, rauhaton mieli, elämänsuunnan löytäminen, valintatilanteet sekä tavoitteen saavuttaminen ovat aiheita, joihin voi saada paljonkin apua.


Hypnoosia voidaan kuvailla ikäänkuin mielentilana, jossa harjoituksia tehdään. Olotila on täysin luonnollinen ja rento. Meillä on kyky saavuttaa sopiva keskittyneisyyden ja rentouden tila sekä olla yhteydessä alitajuntaamme. Emme vain tavallisesti tule harjoittaneeksi noita taitoja.


Kontrolli ja puheyhteys säilyvät koko harjoituksen ajan silloin, kun ei sovitusti tehdä syvähypnoottista työskentelyä, jossa halutaan saavuttaa miltei uneen saakka rentoutunut tila. Erilaiset harjoitukset toimivat parhaiten eriasteisessa hypnoosin ja rentoutumisen tilassa. Asiakas ei aina huomaa eroa tavalliseen rentoutusharjoitukseen, sillä molemmissa on tavallista kokea rentoutta ja ajantajun menetystä. Hypnoosi eroaa mahdollisesti keskittymisen helppoutena ja jälkikäteen muisteltuna harjoituksen unenomaisuutena.


Hypnoosissa käytettäviä tekniikoita on suuri määrä, joita sovellan sen mukaan, mistä on kulloinkin eniten hyötyä sovitun tavoitteen saavuttamiseksi. Tässä käyn lyhyesti läpi muutamia, joita itse hyödynnän usein:


1) Kysymykset alitajunnalta


Kun hypnoosin avulla saadaan yhteys alitajuntaan, voidaan sieltä yllättävänkin helposti saada vastauksia kysymyksiin. Tämä on tärkeää siksi, että pohtiessamme asioita järjellä emme välttämättä kykene huomioimaan, mitä tietoa tiedostamattomalla mielellämme on antaa asian ratkaisuun. Tavallisia kysymyksiä ovat esimerkiksi "Mitä minun tulee kehittää itsessäni päästäkseni tavoitteeseeni?", "Mikä vaihtoehdoista on minulle oikein?", "Voinko päästää irti tästä käytöstavasta?".


Kysymykset sovitaan etukäteen ja hypnoosissa asiakas itse muokkaa sanat ja virkkeet itselleen sopiviksi ikään kuin toistaen kysymykset omassa mielessään. Vastaus voidaan pyytää kehon tuntemusten kautta, jolloin vastauksena saadaan kyllä/ei. Avoimissa kysymyksissä vastauksetkin ovat usein sanallisia, mutta saattavat myös luoda mielikuvia.


Kysymysten avulla on mahdollista päästä yllättävänkin nopeasti kiinni juurisyihin, jonka seuraus näkyy ongelmallisena ajatuksena tai käytöksenä. Kun syy tunnetaan, on paljon helpompi löytää toimivat ratkaisut. Käytän tätä paljon asiakastyössä, koska sen avulla säästämme paljon aikaa ja löydämme asiakkaalle parempia työkalua. Samaan ongelmaan on olemassa paljon erilaisia syitä ja ratkaisuja. Tämän menetelmän avulla on mahdollista löytää henkilökohtaisesti oikeat ratkaisut sen sijaan, että yritettäisiin ratkaista eri syistä johtuvaa ongelmaa samalla reseptillä.


Työssäni korostuu hyvin voimakkaasti se, kuinka erilaisia ihmiset ovat sisäisesti. Välillä ajattelen suurimman ammattitaitoni piilevän soveltamiskyvyssä, sillä kahta samanlaista tapausta ei ole ja alitajunnan kanssa työskentely toimii lisäksi jokaisella hieman eri tavalla.


2) Affirmaatiot


Affirmaatiot ovat positiivisia ehdotuksia, joilla vahvistamme mielessä toivottuja ajatus- ja käytösmalleja. Mieleen viedyt ajatukset toimivat juurruttuaan automaattisesti käytöksemme ja ajatuksiemme suuntaajana. Voimme ajatella affirmaatioita ikään kuin uutena mielen tapana, jolla korvaamme vanhan tavan.


Verrattuna aktiivista osallistumista vaativiin harjoituksiin, affirmaatiot tehdään usein syvemmässä hypnoosin ja rentouden tilassa, jolloin alitajuntamme on vastaanottavaisempi. Asiakas ikään kuin toistaa sovitut affirmaatiot itse itselleen ja omin sanoin.


Esimerkiksi rauhatonta mieltä voidaan tyynnyttää affirmaatioilla rentoutumisesta "juuri nyt maailma voi odottaa", "mielesi saa nyt levätä", "päivä päivältä voit huomata, kuinka rauhoittuminen on helpompaa", "jokaisena päivänä muistat kiinnittää huomiota sisäiseen puheeseesi". Kun asiakas opettaa tällä tavoin itsensä huomioimaan oman mielensä rauhattomuuden määrän ja hiljentämään sitä tarvittaessa, helpottaa se elämää todella paljon.


3) Visualisointi


Mielemme ei juuri tunnista eroa kuvittelun ja todellisuuden välillä. Huippu-urheilussa visualisoinnin käyttö on arkipäivää. Tällöin kuvitellaan onnistunut suoritus mielessä ja sen jälkeinen voittamisen tunne mahdollisimman eläväisesti. Hypnoosin ja toiston avulla tästä onnistumisesta saadaan vahva malli mieleen, joka pyrkii toteutumaan, kun hetki todellisuudessa koittaa.


Omassa työssäni käytän visualisointia uusien tapojen juurruttamisen apuna. Jos esimerkiksi tavoitteena on kohdata stressaava tilanne helpommin, selvitämme ja opettelemme ensin keinot siihen, jonka jälkeen käymme onnistumisen mielessä mahdollisimman todenmukaisesti läpi.


4) Tunteiden kanssa keskusteleminen


Alitajunnan yhteyden avulla kykenemme keskustelemaan sisäisen maailmamme kanssa. Voimme esimerkiksi puhutella pelkoa tai selvittää, miksi tietyssä tilanteessa meidät valtaa jännitys. Saamme tietoa siitä, miksi tunnereaktio on olemassa, mikä on sen tehtävä ja millä muilla keinoin voisimme saavuttaa saman tuloksen ilman epämieluisaa tunnetta.


Tunteet saattavat olla myös haitallisia suojelumekanismeja, joilla on ei-toivottuja vaikutuksia. Esimerkiksi torjutuksi tulemiselta suojautumiseksi on saattanut muodostua tapa vältellä kaikkia tilanteita, joissa voisi tulla torjutuksi. Toimintamalli saattaa kehittyä niin voimakkaaksi, että paremman työpaikan ja uusien merkityksellisten ihmissuhteiden hakeminen jää kokonaan. Hypnoosin avulla pääsisimme tässä tilanteessa välttelyn kautta keskustelemaan torjutuksi tulemisen pelon kanssa ja saisimme tietoa syystä (vaikkapa hyväksynnän tarve, josta pelko on seurauksena) sekä tavoista, joilla asiakas voisi paremmin vahvistaa hyväksynnän kokemusta itsessään.


Kiitos tämän kirjoitukseni lukemisesta.


Jos sinua jäi mietityttämään jokin asia tai pohdit, voisiko hypnoosi auttaa sinua jossain asiassa, ota ihmeessä yhteyttä minuun!


Parhain terveisin,

Jenika Silosuo / Mielen Telakka MIETE

Rentoutus- ja hypnoosiohjaaja, mentaalivalmentaja

0440848281 (ark. klo 12-20)

jenika.silosuo@mielentelakka.fi

220 katselukertaa

Comments


bottom of page