top of page

Rekisteriseloste

Tämä on Mielen Telakan henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste, joka täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

 

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Mielen Telakka (jäljempänä "MIETE")

Y-tunnus: 2734475-1

Osoite: Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere

REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Nimi: Jenika Silosuo

Sähköpostiosoite: jenika.silosuo@mielentelakka.fi

Puhelinnumero: 0440 848 281

 

REKISTERIN NIMI

MIETE tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjärekisteri

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

MIETE tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva MIETE tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen & kehittämiseen sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen & kehittämiseen sekä analysointiin, markkinointiin ja tilastointiin.

 

REKISTERIN TIETORYHMISTÄ

Palvelussa käsitellään Käyttäjän yhteystietoja sekä muita Käyttäjän itse antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä vain tämän suostumuksella rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

Nettisivun evästeet keräävät tietoa verkkosivun käytöstä. Käytämme näitä tietoja selauselämyksen parantamiseen ja luomaan analyyseja ja tilastoja sekä verkkosivujemme että muiden medioidemme käytöstä.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa oleva aineisto kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattu salasanoilla.

 

REKISTERISELOSTEEN SAATAVUUS

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Käyttäjällä on myös oikeus vaatia kaikkien itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna yrityksen osoitteeseen Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere. Kysymyksiä ja oikaisupyyntöjä voi lähettää myös sähköpostitse jenika.silosuo@mielentelakka.fi.

bottom of page